Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
I Love Bulgaria
Национална телефонна линия за деца 116 111

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

10.11.2020

ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЩЕ ПРЕДЛОЖИ ИЗМЕНЕНИЕ В ПРАВИЛНИКА ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЩЕ ПРЕДЛОЖИ ИЗМЕНЕНИЕ В ПРАВИЛНИКА ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ
ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЩЕ ПРЕДЛОЖИ ИЗМЕНЕНИЕ В ПРАВИЛНИКА ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ
На днешното си заседание Общинският съвет в Севлиево избра временна комисия, която да предложи вариант за провеждане на заседания от разстояние във връзка с повишения брой случаи на Covid-19. В комисията влизат представители на влички политически сили, представени в общинския съвет, а предложението им ще бъде гласувано на следващата сесия.
Беше гласувана и промяна в транспортната схема с цел осигуряване на удобно часово време за прибиране на учениците, които учат в града, а живеят в селата. В делнични дни автобусите за Бериево ще тръгват в 6:30, 10:00, 12:30, 14:30, 17:40 часа, а в обратна посока в 5:40, 7:05, 10:34, 13:15, 16:20, 18:14 часа. Разписанието за събота и неделя остава без промяна. По линията Севлиево - Лозята автобусът за Лозята ще тръгва в 8:00;12:00.;16:40; 20:00 (курсът се изпълнява сезонно от 01.04 до 30.09), а в обратна посока в 8:30; 12:30; 17:10; 20:30 (курсът се изпълнява сезонно от 01.04 до 30.09). В събота и неделя за Лозята ще тръгва в 8:00; 12:00ч; 16:40; 20:00 часа (курсът се изпълнява сезонно от 01.04 до 30.09), а в обратна посока в 8:30; 12:30; 17:10; 20:30 часа (курсът се изпълнява сезонно от 01.04 до 30.09).
Беше приет и годишен план за ползване на дървесина в горски територии - общинска собственост. От общо 21 365 куб.м. иглолистна, широколистна и нискостеблена гора, могат да бъдат придобити не повече от 7 070 куб. м., съгласно горско стопанския план за 2021 г. Редът за ползване на дървесината в горските територии - общинска и държавна собственост е регламентиран в Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
Беше взето решение и за допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2020 г.,, отнасящо се до продажба и отдаване под наем на имоти - общинска собственост.
С решение на общинските съветници бяха предоставени 4 компютърни конфигурации на стойност 1 834,40 лв. за безвъзмездно ползване от районните полицейски инспектори в Районно управление в Севлиево при ОД на МВР.
Следващото присъствено заседание на Общинския съвет в Севлиево е насрочено за 17 декември.

 


« назад


Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi