Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

18.10.2020

КМЕТЪТ ЗАБРАНИ СЪБИРАНЕТО НА ПАРИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИКМЕТЪТ ЗАБРАНИ СЪБИРАНЕТО НА ПАРИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
Кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов издаде заповед, с която се забранява събирането на средства от родителите на децата за материали и консумативи, за подобряване на материалната база и други текущи разходи по издръжката на процеса на възпитание и обучение в детските градини на територията на община Севлиево.
Родителите на децата имат задължение да заплащат само нормативно определените такси в ЗПУО и в наредби, приети от Общински съвет - Севлиево.
Набирането на средства под формата на дарения трябва да става при спазване на принципа на доброволност и личната воля на дарителя. При набиране на средства от дарения, в книгата за дарения задължително се отбелязва видът, количеството и стойността на дарението, както и номер и дата на счетоводния документ за получените и предоставени дарения, данни за дарителите, като се издава свидетелство за дарение в два екземпляра.

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево