Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

14.09.2020

2 412 УЧЕНИЦИ ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ В 10 ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА2 412 УЧЕНИЦИ ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ В 10 ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
Това стана ясно днес по време на сесията на Общински съвет, на която беше утвърдена мрежата от общински училища, детски градини и център за подкрепа за личностно развитие за учебната 2020/2021 година.
От общия брой ученици, 15 са в подготвителна група, 1 040 - в начална степен на образование, 857 - в прогимназиален етап на обучение, а 500 - в гимназиален етап. Обучението в гимназиален етап, освен в общинските СУ „Васил Левски“ и ПГ „Марин Попов“, ще се осъществява и в държавните училища ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ и ПГТМ - село Градница.
В ОУ „Св. солунски братя” в село Крамолин ще има две слети паралелки за учениците от първи и втори, трети и четвърти клас и три маломерни паралелки в пети, шести и седми клас. В ОУ „Христо Ботев” в село Добромирка ще има две слети паралелки за учениците от първи и втори, трети и четвърти клас и три маломерни паралелки в пети, шести и седми клас. В ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в село Петко Славейков ще има една слята паралелка за учениците от трети и четвърти клас и пет маломерни паралелки в първи, втори, пети, шести и седми клас. А в ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в село Ерадница - седем маломерни паралелки. В ОУ „Васил Левски” в село Шумата - една маломерна паралелка. В ОУ “Св. св. Кирил и Методий” в село Душево и в СУ “Васил Левски” в Севлиево - по една маломерна паралелка.
Наличието на маломерни и слети паралелки в посочените училища е обективно обусловено от демографския процес в общината и миграционните процеси в страната.
През предстоящата учебна година за училищата с под 80 ученици ще има допълнително финансиране от общинския бюджет за обезпечаване на учебния процес, извън определените по Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
В списъка на средищните училища тази година остават всички училища от община Севлиево, с изключение на ОУ „Христо Ботев“ в село Добримирка, където броят на пътуващите ученици е под десет. Има предложение статут на защитени училища да получат основните училища в селата Шумата, Крамолин и Добромирка.
През новата учебна година 1 095 деца ще бъдат обгрижвани в пет детски градини. От тези деца яслени групи ще посещават 164. През настоящата учебна година, съгласно новия закон за предучилищно и училищно образование, се допуска записване на деца на две-годишна възраст в смесените групи на детските градини. В селата на общината са приети нови 21 деца на тази възраст. Обхванатите деца в детските градини на територията на общината на възраст три и четири години са 448, а записаните в задължителна предучилищна подготовка пет и шест годишни деца са 462.
В списъка на средищни детски градини и училища през 2021 година да бъдат включени бази с изнесено обучение в селата Батошево и Градница.
В списъка на защитените детски градини и защитените училища за 2021 година да бъдат включени от ДГ „Мечо Пух“ - село Петко Славейков, бази с изнесено обучение в селата Добромирка, Батошево, Крамолин и Градница.
Детски комплекс „Йовко Йовков” съгласно новия закон за предучилищно и училищно образование е със статут на център за подкрепа за личностно развитие. През новата учебна година 389 ученици ще бъдат включени в организационно-педагогически форми в областите „Науки и технологии“ и „Изкуства”.

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево