Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

03.08.2020

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТИ ЗА САНИРАНЕ НА ОЩЕ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩАОБЩИНА СЕВЛИЕВО СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТИ ЗА САНИРАНЕ НА ОЩЕ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩА
Нови близо 29 млн. лв. за енергийна ефективност на многофамилни и обществени сгради получават 11 малки и средни градове в страната. Ще бъдат обновени 63 многофамилни жилищни сгради, две училища и една административна сграда в градовете Берковица, Свиленград, Севлиево, Сандански, Поморие, Троян, Белоградчик, Никопол, Нова Загора, Попово и Козлодуй. Седем от населените места попадат в Северозападна и Северна Централна България, чието развитие е приоритет за правителството. Севлиево е сред тях.
В проект BG16RFOP001-2.003-0067 на стойност 1 500 000 лв. се въвеждат мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на ул. "Стара планина"№129, ул. "Хаджи Димитър" №2 и ул."Раковска" №3, а проект BG16RFOP001-2.003-0065, който е на същата стойност, обхваща мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Севлиево на адрес: ж.к. "Митко Палаузов" бл.5, ул. "Стефан Пешев" №18 и ул. "Ален Мак" №4.
На трето място от проектите класирани като резерви е и BG16RFOP001-2.003-0066, който предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районно управление към ОД на МВР - Габрово и многофамилна жилищна сграда в ж.к. "Митко Палаузов" бл.4.
По проектите се предвижда топлоизолация на външни стени, подмяна на дограма, топлоизолация на покрив. С новите средства жилищата на още 2055 домакинства в цялата страна ще преминат в по-горен клас на енергопотребление чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите.
Средствата се осигуряват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура “Енергийна ефективност в периферните райони-3”,1 съобщиха от ведомството.В рамките на процедурата са били подадени 71 проектни предложения. Предстои сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ с кандидатите, чиито проекти са предложени за финансиране. Инвестициите допринасят за подобряване на енергийната ефективност на сградите, намаляване на крайното потребление на енергия и емисиите на парникови газове, с което се повишава качеството на въздуха.
Подобрява се и състоянието на сградния фонд в малките градове и условията за живот в тях.

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево