Административен регистър
Общ устройствен план
СЕВЛИЕВО ЩЕ СЕ ПОКЛОНИ ПРЕД ГЕРОИТЕ ОТ АПРИЛСКАТА ЕПОПЕЯ
Индекс на качеството на въздуха

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

01.06.2020

ПРЕДСТОИ КОНКУРС ЗА УПРАВИТЕЛ В "ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ" В СЕВЛИЕВОПРЕДСТОИ КОНКУРС ЗА УПРАВИТЕЛ В "ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ" В СЕВЛИЕВО

 

След като управителят на "Приют за безстопанствени животни" в Севлиево Мария Христова подаде заявление за напускане, Община Севлиево обяви конкурс за нейното място. Кандидатите трябва да имат висше образование и три години професионален опит, да притежават свидетелство за управление на моторно-превозно средство, компютърна грамотност, организационни и социални умения, да притежава компетенции, свързани с познаването на нормативните актове в общинската администрация. Необходимо условие е и познаването на Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните, както и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи дейността на Приюта за безстопанствени животни в град Севлиево. Кандидатите не трябва да са осъждани за умишлено престъпление от общ характер. Краен срок за подаване на документите в Центъра за услуги и информация на гражданите (стая 110) на първи етаж в сградата на Общинска администрация  Севлиево е 15.06.2020 г.  За контакти тел. 0675/396 147 – отдел „Управление на човешки ресурси”.        

Обявен е конкурс и за служител, който да се включи към екипа на приюта. 

 

 


« назад


„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево