Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

30.04.2020

Одобрени са четири проекта на община Севлиево по Национална кампания „За чиста околна среда 2020“ на тема „Обичам природата и аз участвам“, финансирани от ПУДООС и МОСВОдобрени са четири проекта на община Севлиево  по Национална кампания „За чиста околна среда 2020“ на тема  „Обичам природата и аз участвам“, финансирани от ПУДООС и  МОСВ

 

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), публикува протокол с одобрените за финансиране проекти в рамките на Националната  кампания „За чиста околна среда 2020 г.“ на тема „Обичам природата - и аз участвам“:

  • Ремонт на детска площадка на ул. „Стефан Пешев“ №48, гр. Севлиево;
  • Възстановяване и озеленяване на обществен парк, заедно с детска площадка към него в с. Градница, общ. Севлиево;
  • Подновяване на съоръжения за игри и занимания на открито в ЦПЛР - Детски комплекс Йовко Йовков, гр. Севлиево;
  • Грижа за природата - надежда за нашите деца в ДГ „Слънце“ в гр. Севлиево

 

Предвидени са ремонтни дейности на настилки и детски съоръжения, закупуване и монтаж на нови съоръжения, огради, пейки и кошчета за отпадъци, засаждане на храсти и дръвчета, и организиране на различни екологични мероприятия.


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево