Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопроводен клон за питейна вода”, Подобект Източен водопровод, клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП 1, Участък 2: ВОДОПРОВОД ОТ Т. 1120 ДО Т. 276.1 (с L = 5 421,00 м')”СМР включва реконструкция и подмяна на Участък 2: Източен водопровод, клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП 1, 

в т.ч.:

Водопроводни участъци с обща дължина 1007,00м’, които е предвидено да бъдат изпълнени от HDPE-тръби с DN/OD500, PN16, SDR 11, PE 100-RC (съгл. БДС ЕN 12201-2:2011+A1:2013 - полиетилен висока плътност, устойчив на разпространение на пукнатини);

Водопроводни участъци с обща дължина 4414,00м’, които е предвидено да бъдат изпълнени от HDPE-тръби с DN/OD500, PN10, SDR 17, PE 100-RC (съгл. БДС ЕN 12201-2:2011+A1:2013 - полиетилен висока плътност, устойчив на разпространение на пукнатини);

линк към инвестиционния проект:https://dox.abv.bg/download?id=4d5e57a02e#

Създадена на 06.04.2020                           Публикувана в РОП на АОП с УИН 00189-2020-0012

  Решение № 0514 от 02.07.2020г Дата на качване: 02.07.2020

 Протокол №3 Дата на качване: 02.07.2020

 Протокол №2 Дата на качване: 02.07.2020

 Протокол №1 Дата на качване: 02.07.2020

 Съобщение Дата на качване: 29.06.2020

 Разяснение Дата на качване: 14.04.2020

 Решение за изменение Дата на качване: 13.04.2020

 Решение Дата на качване: 06.04.2020

 Обявление Дата на качване: 06.04.2020

 Техническа спецификация Дата на качване: 06.04.2020

 Документация Дата на качване: 06.04.2020

 КСС Дата на качване: 06.04.2020

 Проект на договор Дата на качване: 06.04.2020

 Образци Дата на качване: 06.04.2020

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево