Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

18.03.2020

Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени местаУведомяваме Ви, че със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. се допълва част I от Заповед № РД-01-124/13.03.2020г., като се създава нова т. 9 със следния текст:

„9. Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.“

Всички стопански субекти  продължават работата си при спазване на ограниченията и изискванията предвидени в Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. РД-01-131 /17.03.2020 Дата на качване: 18.03.2020

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево