Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Основен ремонт сгради общинска собственост по 6 /шест/ обособени позиции:
Обособена позиция №1: Основен ремонт кметство с. Богатово, общ. Севлиево.

Обособена позиция №2: Основен ремонт кметство с. Дамяново, общ. Севлиево.

Обособена позиция №3: Подмяна на дограма на ОУ " Св. Солунски братя" с. Крамолин, общ. Севлиево.

Обособена позиция №4: Основен ремонт сграда на Пенсионерски клуб с. Буря, общ. Севлиево.

Обособена позиция №5: Основен ремонт на спортна зала "Дан Колов", гр. Севлиево.

Обособена позиция №6: Основен ремонт сграда на стадион в гр. Севлиево.

Поръчката е публикувана в РОП на АОП: 00189-2020-0008.

Дата на създаване: 24.02.2020г. Протокол № 1 Дата на качване: 26.03.2020

 Разяснение Дата на качване: 10.03.2020

 Разяснение Дата на качване: 28.02.2020

 Разяснение Дата на качване: 28.02.2020

 Решение Дата на качване: 24.02.2020

 Обявление Дата на качване: 24.02.2020

 Документация Дата на качване: 24.02.2020

 Образци Дата на качване: 24.02.2020

 Техническа спецификация Дата на качване: 24.02.2020

 Спецификация дограма Дата на качване: 24.02.2020

 КСС Дата на качване: 24.02.2020

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево