Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Основен ремонт на детски площадки по 6 /шест/ обособени позиции:Настоящата обществена поръчка включва изпълнение на СРМР за ремонт на откритите детски площадки в детски градини "Слънце", "Пролет", "Щастливо детство" и "Радост" и преоборудването им с нови детски съоръжения за игри, както и монтиране на съоръжения за игри на детски площадки в с. Ряховците и с. Добромирка.

Поръчката е публикувана в РОП на АОП: 00189-2020-0006

Дата на създаване: 17.02.2020г. Договор ОП-24 Дата на качване: 23.06.2020

 Договор ОП-23 Дата на качване: 23.06.2020

 Договор ОП-20 Дата на качване: 23.06.2020

 Договор ОП-19 Дата на качване: 23.06.2020

 Договор ОП-18 Дата на качване: 23.06.2020

 Договор ОП-17 Дата на качване: 23.06.2020

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 23.06.2020

 Решение Дата на качване: 05.05.2020

 Протокол №4 Дата на качване: 05.05.2020

 Протокол №3 Дата на качване: 05.05.2020

 Протокол №2 Дата на качване: 05.05.2020

 Съобщение Дата на качване: 23.04.2020

 Протокол №1 Дата на качване: 18.03.2020

 Разяснение Дата на качване: 02.03.2020

 Разяснение Дата на качване: 26.02.2020

 Решение Дата на качване: 17.02.2020

 Обявление Дата на качване: 17.02.2020

 Документация Дата на качване: 17.02.2020

 Техническа спецификация Дата на качване: 17.02.2020

 Образци Дата на качване: 17.02.2020

 КСС Дата на качване: 17.02.2020

 Скици Дата на качване: 17.02.2020

 Схеми Дата на качване: 17.02.2020

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево