Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


"Доставка на горива за моторни превозни средства, собственост на Община Севлиево за срок от 01.03.2020 г. до 01.03.2022 г."Предметът на поръчката е доставка на горива за моторни превозни средства, собственост на Община Севлиево за срок от 01.03.2020 г. до 01.03.2022 г. Доставки ще се извършват в търговски обект/и /бензиностанции/ на Изпълнителя, който трябва да има бензиностанции на територията на Република България, които да са снабдени с терминално устройство за безналично плащане 24 часа в денонощието. Процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез договаряне без предварително обявление да се реализира чрез "Софийска стокова борса" АД.

Уникален номер на поръчата: 00189-2020-0004

Създадена на дата: 29.01.2020 г. Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 02.03.2020

 Договор ОП-7 Дата на качване: 02.03.2020

 Решение Дата на качване: 29.01.2020

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево