Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Програми

  План за енергийна ефективност и програма за неговото изпълнение за периода 2014-2020 г. Дата на качване: 01.06.2020

 Годишен отчет за изпълнение на плановете по чл.12 от ЗЕЕ и за управление на енергийната ефективност в сгради по чл.63 от ЗЕЕ Дата на качване: 01.06.2020

 Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници на територията на Община Севлиево Дата на качване: 19.02.2020

 Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на нормите за качество на атмосферния въздух Дата на качване: 09.09.2019

 Годишен отчет за изпълнение на плановете по чл.12 от ЗЕЕ и за управление на енергийната ефективност в сгради по чл.63 от ЗЕЕ Дата на качване: 11.04.2019

 Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива Дата на качване: 22.10.2018

 Програма за опазване на околната среда на Община Севлиево Дата на качване: 05.12.2017

 Регионална програма за управление на отпадъците на регион Севлиево Дата на качване: 22.11.2017

  Годишен отчет за изпълнение на плановете по чл.12 от ЗЕЕ и за управление на енергийната ефективност в сгради по чл.63 от ЗЕЕ Дата на качване: 20.02.2017

 Годишен отчет за изпълнение на плановете по чл.12 от ЗЕЕ и за управление на енергийната ефективност в сгради по чл.63 от ЗЕЕ Дата на качване: 23.02.2016

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево