Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


"Ремонт на общински пътища и улици на територията на община Севлиево"В предметния обхват на настоящата поръчка са включени дейности по ремонт на общински пътища в Община Севлиево, ремонт на улици в град Севлиево и ремонт на улици в селата на Община Севлиево. Мястото за изпълнение на поръчката е територията на общинаСевлиево - пътна и улична мрежа. 

Поръчката е публикувана под №: 00189-2020-0001

Създадена на дата 06.01.2020 г. Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 28.01.2020

 Решение за прекратяване Дата на качване: 17.01.2020

 Разяснение Дата на качване: 08.01.2020

 Решение Дата на качване: 06.01.2020

 Обявление Дата на качване: 06.01.2020

 Документация Дата на качване: 06.01.2020

 Техническа спецификация Дата на качване: 06.01.2020

 Образци Дата на качване: 06.01.2020

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево