Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

06.11.2019

СЪОБЩЕНИЕПървото заседание на Общински съвет – Севлиево,  мандат 2019 г. – 2023 г. ще се проведе на 11. 11. 2019 г. от 11. 00 ч. в зала № 300 на Община Севлиево

 

Със заповед № РД-02-01-176 от 05. 11. 2019 г. на Областен  управител на област Габрово г–жа Невена Петкова е свикано първото заседание на Общински съвет – Севлиево.

Преди началото на заседанието избраните общински съветници, кмет на община  Севлиево и кметове на кметства ще положат клетва по чл. 32 от ЗМСМА.

След полагане на клетва първото заседание на новоизбрания общински съвет ще се открие и ще се ръководи от най – възрастния общински съветник.

Основна точка в дневния ред е избор на председател на Общински съвет - Севлиево. ЗАПОВЕД № РД-02-01.176 Дата на качване: 06.11.2019

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево