Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОП, относно предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на СМР за три обществени поръчки, финансирани по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020

 Доклад Дата на качване: 21.08.2019

 Протокол Дата на качване: 21.08.2019

 КС улици Дата на качване: 14.08.2019

 КС училище Дата на качване: 14.08.2019

 КС детски градини Дата на качване: 14.08.2019

 Приложение № 3 Дата на качване: 14.08.2019

 Приложение № 2 Дата на качване: 14.08.2019

 Приложение № 1 Дата на качване: 14.08.2019

 Покана Дата на качване: 14.08.2019

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево