Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Доставка на Офис контейнер с включени мебели, ел. инсталация, водопровод, канализация и изгребна яма и автомат за минерална вода за инсталацията за компостиране в гр. Севлиево"Финансирането на поъчката се осъществява по Администртвен договор № Д-34-52 от 01.08.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Околна среда 2014-2020" на Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.007 Завършване на проект "Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъци в един от регионите за управление на отпадъци в България, вкл. изграждане на необходимата техническа инфраструктура - система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци.

Публикувана с уникален номер в РОП: 00189-2019-0016

Създадена на 17.07.2019 г.

 


 Обявление за приключен договор Дата на качване: 06.02.2020

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 02.09.2019

 Договор ОП-34 Дата на качване: 02.09.2019

 Решение Дата на качване: 26.07.2019

 Доклад Дата на качване: 26.07.2019

 Протокол № 1 Дата на качване: 26.07.2019

 Покана Дата на качване: 17.07.2019

 Решение за откриване на процедура Дата на качване: 17.07.2019

 Образци Дата на качване: 17.07.2019

 Техническа спецификация Дата на качване: 17.07.2019

 Работен проект Дата на качване: 17.07.2019

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево