Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


”Осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект: “ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО“Средствата по настоящата процедура са осигурени от Проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево" по приоритетна ос Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони по Оперативна програма „Региони в растеж“ – 2014-2020г.

Създадена на дата 20.06.2019г.

УИН в РОП на АОП: 00189-2019-0013 Ценово Дата на качване: 02.09.2019

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 02.09.2019

 Договор ОП-35 Дата на качване: 02.09.2019

 Решение Дата на качване: 30.07.2019

 Доклад Дата на качване: 30.07.2019

 Протокол Дата на качване: 30.07.2019

 Решение за откриване на процедура Дата на качване: 20.06.2019

 Покана Дата на качване: 20.06.2019

 Образци Дата на качване: 20.06.2019

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево