Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект: “ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДНА АЛЕЯ В ЗОНА ЗА КРАЙГРАДСКИ ОТДИХ В ГРАД СЕВЛИЕВО“, С ТРАСЕ ПРЕЗ ПАРК “ЧЕРНИЧКИТЕ“, ОБЩИНСКИ ПЪТ „ГАБРОВСКО ШОСЕ“ И ЮЖНА КРАЙРЕЧНА ЗОНА НА Р. РОСИЦА, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЕВЛИЕВО“Поръчката е публикувана в РОП на АОП с уникален № 00189-2019-0009.

Създадена на 16.04.2019г. Обявление за приключване на договор за ОП-17 Дата на качване: 14.01.2020

 Решение за изменение на информация Дата на качване: 14.01.2020

 Договор ОП-17 Дата на качване: 27.05.2019

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 27.05.2019

 Решение за избор на изпълнител Дата на качване: 09.05.2019

 Доклад Дата на качване: 09.05.2019

 Протокол № 1 Дата на качване: 09.05.2019

 Решение за откриване на процедура Дата на качване: 16.04.2019

 Покана Дата на качване: 16.04.2019

 Образци към покана Дата на качване: 16.04.2019

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево