Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Финанси

 Отчет разходи КОВИД 30.09.2021 Дата на качване: 12.10.2021

 Месечен отчет на бюджета 30.09.2021 Дата на качване: 12.10.2021

 Месечен отчет СЕС-КСФ-30.09.2021 Дата на качване: 12.10.2021

 Месечен отчет СЕС-РА 30.09.2021 Дата на качване: 12.10.2021

 Отчет COVID-19-31.08.2021-Община Севлиево Дата на качване: 13.09.2021

 Месечен отчет на бюджета-31.08.2021-Община Севлиево Дата на качване: 13.09.2021

 Месечен отчет СЕС-КСФ-31.08.2021-Община Севлиево Дата на качване: 13.09.2021

 Месечен отчет-СЕС-РА-31.08.2021-Община Севлиево Дата на качване: 13.09.2021

 Отчет-COVID-19-31.07.21 на Община Севлиево Дата на качване: 11.08.2021

 Отчет касово изпълнение-31.07.21 на Община Севлиево Дата на качване: 11.08.2021

 Отчет СЕС-КСФ-31.07.21 на Община Севлиево Дата на качване: 11.08.2021

 Отчет СЕС-РА-31.07.21 на Община Севлиево Дата на качване: 11.08.2021

 Тримесечен отчет на Бюджета - 30.06.2021 г. Дата на качване: 27.07.2021

 Тримесечен отчет на капиталовите разходи по обекти на Община Севлиево-30.06.2021 Дата на качване: 27.07.2021

 Тримесен отчет - КСФ - 30.06.2021 г. Дата на качване: 27.07.2021

 Тримесечен отчет СЕС - РА - 30.06.2021 г. Дата на качване: 27.07.2021

 Отчет на разходите COVID-19-30.06.2021 Дата на качване: 14.07.2021

 Месечен отчет на бюджета-30.06.2021 Дата на качване: 14.07.2021

 Месечен отчет-30.06.2021-СЕС-КСФ Дата на качване: 14.07.2021

 Месечен отчет-30.06.2021-СЕС-РА Дата на качване: 14.07.2021

 Одитен доклад 2020 Дата на качване: 29.06.2021

 Баланс и ОПР 2020 Дата на качване: 29.06.2021

 Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID - 19 - 31.05.2021 г. Дата на качване: 15.06.2021

 Месечен отчет на бюджета-31.05.2021 Дата на качване: 14.06.2021

 Месечен отчет-31.05.2021-СЕС-КСФ Дата на качване: 14.06.2021

 Месечен отчет-31.05.2021-СЕС-РА Дата на качване: 14.06.2021

 Капиталов отчет по обекти на Община Севлиево - 31.03.2021 Дата на качване: 26.05.2021

 Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID - 19 - 30.04.2021 г. Дата на качване: 13.05.2021

 Месечен отчет на бюджета - 30.04.2021 г. Дата на качване: 13.05.2021

 Месечен отчет СЕС - КСФ - 30.04.2021 г. Дата на качване: 13.05.2021

  Месечен отчет СЕС - РА - 30.04.2021 г. Дата на качване: 13.05.2021

 Баланс към 31 декември 2020 г. Дата на качване: 28.04.2021

 Своден разчет за финансиране на капиталовите разходи към 31.03.2021г. Дата на качване: 26.04.2021

 Тримесечен отчет за касово изпълнение 31.03.2021 г. Дата на качване: 22.04.2021

 Тримесечен отчет СЕС-КСФ - 31.03.2021 г. Дата на качване: 22.04.2021

 Тримесечен отчет СЕС-РА - 31.03.2021 г. Дата на качване: 22.04.2021

 Месечен отчет на бюджета - 31.03.2021 Дата на качване: 13.04.2021

 Месечен отчет СЕС - КСФ - 31.03.2021 Дата на качване: 13.04.2021

 Месечен отчет СЕС - РА - 31.03.2021 Дата на качване: 13.04.2021

 Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID - 19 - 31.03.2021 г. Дата на качване: 13.04.2021

 Месечен отчет на бюджета - 28.02.2021 г. Дата на качване: 11.03.2021

 Месечен отчет - КСФ - 28.02.2021 г. Дата на качване: 11.03.2021

 Месечен отчет СЕС - РА - 28.02.2021 г. Дата на качване: 11.03.2021

 Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID - 19 - 28.02.2021 г. Дата на качване: 10.03.2021

 Годишен отчет на бюджета- 31.12.2020- Община Севлиево Дата на качване: 01.03.2021

 Годишен отчет СЕС- КСФ- 31.12.2020- Община Севлиево Дата на качване: 01.03.2021

 Годишен отчет - СЕС-РА- 31.12.2020 - Община Севлиево Дата на качване: 01.03.2021

 Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID - 19 - 31.01.2021 г. Дата на качване: 17.02.2021

 Месечен отчет на бюджета - 31.01.2021 г. Дата на качване: 12.02.2021

 Месечен отчет - КСФ - 31.01.2021 г. Дата на качване: 12.02.2021

 Месечен отчет СЕС - РА - 31.01.2021 г. Дата на качване: 12.02.2021

 Решение № 003 от 29.01.2021 г. за приемане на бюджет 2021 г. Дата на качване: 03.02.2021

 Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID - 19 - 31.12.2020 г. Дата на качване: 18.01.2021

 Месечен отчет на Бюджета - 31.12.2020 г. Дата на качване: 18.01.2021

 Месечен отчет СЕС - КСФ - 31.12.2020 г. Дата на качване: 18.01.2021

 Месечен отчет СЕС - РА - 31.12.2020 г. Дата на качване: 18.01.2021

 Проект на бюджет на община Севлиево за 2021 г. Дата на качване: 12.01.2021

 Покана публично обсъждане бюджет 2021 Дата на качване: 11.01.2021

 Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID - 19 към 30.11.2020 г Дата на качване: 11.12.2020

 Месечен отчет СЕС - КСФ 30.11.2020 г Дата на качване: 11.12.2020

 Месечен отчет СЕС - РА 30.11.2020 г Дата на качване: 11.12.2020

 Месечен отчет за касово изпълнение - 30.11.2020 Дата на качване: 11.12.2020

 Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID - 19 - 31.10.2020 г. Дата на качване: 17.11.2020

 Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID - 19 - към 30.09.2020 г. Дата на качване: 17.11.2020

 Месечен отчет СЕС-КСФ-31.10.2020 Дата на качване: 13.11.2020

 Месечен отчет СЕС-РА-31.10.2020 Дата на качване: 13.11.2020

 Месечен отчет за касово изпълнение-31.10.2020 Дата на качване: 13.11.2020

 Тримесечен отчет - СЕС - КСФ - 30.09.2020 Дата на качване: 04.11.2020

 Тримесечен отчет -СЕС - РА - 30.09.2020 Дата на качване: 04.11.2020

 Тримесечен отчет на бюджета - 30.09.2020 Дата на качване: 04.11.2020

 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ СЕС - КСФ-30.09.2020 Дата на качване: 13.10.2020

 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ СЕС- РА - 30.09.2020 Дата на качване: 13.10.2020

 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА-30.09.2020 Дата на качване: 13.10.2020

 Месечен отчет СЕС - КСФ - 31.08.2020 г. Дата на качване: 15.09.2020

 Месечен отчет СЕС-РА - 31.08.2020 г. Дата на качване: 15.09.2020

 Месечен отчет на Бюджета - 31.08.2020 г. Дата на качване: 15.09.2020

  Месечен отчет - КСФ - 31.07.2020 г. Дата на качване: 10.08.2020

  Месечен отчет СЕС - РА - 31.07.2020 г. Дата на качване: 10.08.2020

 Месечен отчет на Бюджета - 31.07.2020 г. Дата на качване: 10.08.2020

 Тримесечен отчет СЕС-КСФ-30.06.2020 Дата на качване: 27.07.2020

 Тримесечен отчет-30.06.2020-СЕС-РА Дата на качване: 27.07.2020

 Тримесечен отчет касово изпълнение бюджет-30.06.2020 Дата на качване: 27.07.2020

 Обяснителна записка Дата на качване: 15.07.2020

 Одитен доклад Дата на качване: 15.07.2020

 ГФО 2019 Дата на качване: 15.07.2020

 Месечен отчет - КСФ - 30.06.2020 г. Дата на качване: 13.07.2020

 Месечен отчет СЕС - РА - 30.06.2020 г. Дата на качване: 13.07.2020

 Месечен отчет на Бюджета - 30.06.2020 г. Дата на качване: 13.07.2020

 Месечен отчет-СЕС-КСФ-31.05.2020 Дата на качване: 12.06.2020

 Месечен отчет-СЕС-РА-31.05.2020 Дата на качване: 12.06.2020

 Месечен отчет на бюджета-31.05.2020 Дата на качване: 12.06.2020

 Тримесечен отчет-КСФ-31.03.2020 г. Дата на качване: 13.05.2020

 Тримесечен отчет-СЕС-РА-31.03.2020 г. Дата на качване: 13.05.2020

 Тримесечен отчет на бюджета-31.03.2020 г. Дата на качване: 13.05.2020

 Месечен отчет-КСФ-30.04.2020 г. Дата на качване: 13.05.2020

 Месечен отчет-СЕС-РА-30.04.2020 г. Дата на качване: 13.05.2020

 Месечен отчет на бюджета-30.04.2020 г. Дата на качване: 13.05.2020

 Месечен отчет СЕС-КСФ - 31.03.2020г. Дата на качване: 14.04.2020

 Месечен отчет СЕС-РА - 31.03.2020г. Дата на качване: 14.04.2020

 Месечен отчет на бюджета - 31.03.2020г. Дата на качване: 14.04.2020

 Информация за получените дарения от Община Севлиево за периода 01.01.2019г. - 31.12.2019г. Дата на качване: 14.04.2020

 Месечен отчет СЕС-КСФ - 29.02.2020г. Дата на качване: 12.03.2020

 Месечен отчет СЕС-РА - 29.02.2020г. Дата на качване: 12.03.2020

 Месечен отчет на бюджета - 29.02.2020г. Дата на качване: 12.03.2020

 Тримесечен отчен КСФ-СЕС-31.12.2019г.-Община Севлиево Дата на качване: 21.02.2020

 Тримесечен отчет КСФ - РА-31.12.2019г.-Община Севлиево Дата на качване: 21.02.2020

 Тримесечен касов отчет - 31.12.2019г.-Община Севлиево Дата на качване: 21.02.2020

 Месечен отчет СЕС- КСФ към 31.01.2020 г. Дата на качване: 12.02.2020

 Месечин Отчет СЕС - РА към 31.01.2020 г. Дата на качване: 12.02.2020

 Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Севлиево към 31.01.2020 г. Дата на качване: 12.02.2020

 Решение № 031 от 28.01.2020 г. за приемане на бюджет 2020 г. Дата на качване: 04.02.2020

 Счетоводна политика на Община Севлиево - Утвърдена със Заповед №1310/ 23.12.2019г. Дата на качване: 14.01.2020

 Месечен отчет СЕС- КСФ към 31.12.2019 г. Дата на качване: 13.01.2020

 Месечен отчет СЕС-РА към 31.12.2019 г. Дата на качване: 13.01.2020

 Месечен отчет касово изпълнение към 31.12.2019 г. Дата на качване: 13.01.2020

 Проект на бюджет на община Севлиево за 2020 г. Дата на качване: 13.01.2020

 Покана публично обсъждане бюджет 2020 Дата на качване: 03.01.2020

 Месечен отчет СЕС-КСФ-30.11.2019 Дата на качване: 16.12.2019

 Месечен отчет СЕС-РА-30.11.2019 Дата на качване: 16.12.2019

 Месечен отчет касово изпълнение-30.11.2019 Дата на качване: 16.12.2019

 Месечен отчет СЕС-КСФ -31.10.2019 Дата на качване: 13.11.2019

 Месечен отчет СЕС-РА-31.10.2019 Дата на качване: 13.11.2019

 Месечен отчет касово изпълнение - 31.10.2019 Дата на качване: 13.11.2019

 Тримесечен отчет СЕС-КСФ към 30.09.2019 Дата на качване: 31.10.2019

 Тримесечен отчет на СЕС-РА към 30.09.2019 Дата на качване: 31.10.2019

 Тримесечен отчет касово изпълнение към 30.09.2019 Дата на качване: 31.10.2019

 Отчет СЕС-КСФ-30.09.2019 Дата на качване: 15.10.2019

 Отчет СЕС-РА-30.09.2019 Дата на качване: 15.10.2019

 Касово изпълнение на отчета на Община Севлиево към 30.09.2019 г. Дата на качване: 15.10.2019

 ГФО 2018 г. Дата на качване: 30.09.2019

 ОДИТЕН ДОКЛАД Дата на качване: 13.09.2019

 Отчет СЕС-РА към 31.08.2019 г. Дата на качване: 12.09.2019

 Отчет СЕС-КСФ към 31.08.2019 г. Дата на качване: 12.09.2019

 Касово изпълнение на отчета на Община Севлиево към 31.08.2019 г. Дата на качване: 12.09.2019

 Касово изпълнение на отчета на Община Севлиево към 31.07.2019 г. Дата на качване: 14.08.2019

 Отчет СЕС-КСФ към 31.07.2019 г. Дата на качване: 14.08.2019

 Отчет СЕС-РА към 31.07.2019 г. Дата на качване: 14.08.2019

 Отчет за касово изпълнение на Община Севлиево към 30.06.2019 г. Дата на качване: 16.07.2019

 Отчет СЕС- КСФ на Община Севлиево към 30.06.2019 г. Дата на качване: 16.07.2019

 Отчет СЕС -РА на Община Севлиево към 30.06.2019 г. Дата на качване: 16.07.2019

 Отчет за касово изпълнение на Община Севлиево към 31.05.2019 г. Дата на качване: 12.06.2019

 Отчет СЕС-КСФ към 31.05.2019 г. Дата на качване: 12.06.2019

 Отчет СЕС– РА към 31.05.2019 г Дата на качване: 12.06.2019

 ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2018 г. Дата на качване: 31.05.2019

 Отчет за касово изпълнение на Община Севлиево към 30.04.2019 г. Дата на качване: 17.05.2019

 Отчет СЕС-КСФ към 30.04.2019 г. Дата на качване: 17.05.2019

 Отчет СЕС– РА към 30.04.2019 г. Дата на качване: 17.05.2019

 Тримесечен отчет-СЕС-РА-31.03.2019 Дата на качване: 25.04.2019

 Тримесечен отчет-СЕС-КСФ-31.03.2019 Дата на качване: 25.04.2019

 Тримесечен отчет на бюджета-31.03.2019 Дата на качване: 25.04.2019

 Отчет за касово изпълнение на Община Севлиево към 31.03.2019 г. Дата на качване: 11.04.2019

 Отчет СЕС- КСФ на Община Севлиево към 31.03.2019 г. Дата на качване: 11.04.2019

 Отчет СЕС -РА на Община Севлиево към 31.03.2019 г. Дата на качване: 11.04.2019

 Отчет СЕС-РА към 28.02.2019 г. Дата на качване: 11.03.2019

 Отчет СЕС-КСФ към 28.02.2019 г. Дата на качване: 11.03.2019

 Отчет за касово изпълнение на Община Севлиево към 28.02.2019 г. Дата на качване: 11.03.2019

 Тримесечен отчет-СЕС-РА към 31.12.2018 г. Дата на качване: 18.02.2019

 Тримесечен отчет -СЕС-КСФ към 31.12.2018 г. Дата на качване: 18.02.2019

 Тримесечен отчет към 31.12.2018 г. Дата на качване: 18.02.2019

 Месечен отчет към 31.01.2019 г. на Община Севлиево Дата на качване: 13.02.2019

 Отчет на СЕС- КСФ към 31.01.2019 г. Дата на качване: 13.02.2019

 Решение № 8 от 31.01.2019 г. за приемане на бюджет 2019 г. Дата на качване: 05.02.2019

 Отчет на СЕС-РА към 31.12.2018 г. Дата на качване: 29.01.2019

 Отчет на СЕС-КСФ към 31.12.2018 г. Дата на качване: 29.01.2019

 Отчет на бюджета към 31.12.2018 г. на Община Севлиево Дата на качване: 29.01.2019

 Проект на бюджет на община Севлиево за 2019 г. Дата на качване: 16.01.2019

 Покана публично обсъждане бюджет 2019 Дата на качване: 28.12.2018

 Месечен отчет към 30.11.2018 г. на СЕС-РА Дата на качване: 11.12.2018

 Месечен отчет към 30.11.2018 г. на СЕС-КСФ Дата на качване: 11.12.2018

 Месечен отчет към 30.11.2018 г. на Община Севлиево Дата на качване: 11.12.2018

 Отчет СЕС-КСФ към 31.10.2018 г. Дата на качване: 13.11.2018

 Касов отчет на бюджета към 31.10.2018 г. Дата на качване: 13.11.2018

 Отчет СЕС-РА към 31.10.2018 г. Дата на качване: 12.11.2018

 Тримесечен отчет 30.09.2018 г. СЕС-РА Дата на качване: 01.11.2018

 Тримесечен отчет 30.09.2018 г. СЕС-КСФ Дата на качване: 01.11.2018

 Тримесечен отчет 30.09.2018 г. касов отчет Дата на качване: 01.11.2018

 Отчет СЕС РА-30.09.2018 Дата на качване: 12.10.2018

 Отчет СЕС КСФ-30.09.2018 Дата на качване: 12.10.2018

 Отчет на бюджета-30.09.2018 Дата на качване: 12.10.2018

 Отчет СЕС-РА към 31.08.2018 г. Дата на качване: 12.09.2018

 СЕС-КСФ към 31.08.2018 г. Дата на качване: 12.09.2018

 Касов отчет към 31.08.2018 г. Дата на качване: 12.09.2018

 Месечен отчет на СЕС-КСФ към 31.07.2018 г. Дата на качване: 10.08.2018

 Месечен отчет на СЕС-РА към 31.07.2018 г. Дата на качване: 10.08.2018

 Месечен отчет на бюджета към 31.07.2018 г. Дата на качване: 10.08.2018

 Тримесечен отчет на СЕС-РА към 30.06.2018 г. Дата на качване: 09.08.2018

 Тримесечен отчет на СЕС-КСФ към 30.06.2018 г. Дата на качване: 09.08.2018

 Тримесечен отчет на бюджета към 30.06.2018 г. Дата на качване: 09.08.2018

 Отчет за СЕС-РА към месец юни 2018 г. Дата на качване: 12.07.2018

 Отчет за СЕС-КСФ към месец юни 2018 г. Дата на качване: 12.07.2018

 Отчет за касово изпълнение на Община Севлиево към юни 2018 г. Дата на качване: 12.07.2018

 Касов отчет към 31.05.2018 г. Дата на качване: 14.06.2018

 Отчет на СЕС-РА към 31.05.2018 г. Дата на качване: 14.06.2018

 Отчет на СЕС-КСФ към 31.05.2018 г. Дата на качване: 14.06.2018

 Баланс и ОПР Дата на качване: 14.06.2018

 Одитен доклад Дата на качване: 14.06.2018

 Отчет за касовото изпълнение към 31.04.2018 г. Дата на качване: 15.05.2018

 Отчет към 30.04.2018 г. на средствата от ЕС Дата на качване: 15.05.2018

 Счетоводна политика на община Севлиево Дата на качване: 26.04.2018

 Месечен отчет към 31.03.2018 г. на средствата от ЕС Дата на качване: 18.04.2018

 Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2018 г. Дата на качване: 18.04.2018

 Отчет Община Севлиево към 28.02.2018 г. Дата на качване: 15.03.2018

 Отчет към 28.02.2018 г. на средства от ЕС Дата на качване: 15.03.2018

 Отчет към 31.12.2017 г. на средства от ЕС Дата на качване: 28.02.2018

 Отчет за касовото изпълнение към 31.01.2017 г. Дата на качване: 28.02.2018

 Отчет за периода 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. Дата на качване: 28.02.2018

 Решение № 2 от 29.01.2018 г. за приемане на бюджет 2018 г. Дата на качване: 06.02.2018

 Отчет за периода от 01.01.2017 г. до 30.11.2017 г. Дата на качване: 12.12.2017

 Отчет за периода от 01.01.2017 г. до 31.10.2017 г. Дата на качване: 10.11.2017

 Отчет за периода от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г. Дата на качване: 12.10.2017

 Отчет за периода от 01.01.2017 г. до 31.08.2017 г. Дата на качване: 12.09.2017

 Отчет за периода от 01.01.2017 г. до 31.07.2017 г. Дата на качване: 15.08.2017

 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г. Дата на качване: 14.07.2017

 Баланс и ОПР 2016 Дата на качване: 14.07.2017

 Отчет за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. Дата на качване: 13.07.2017

 Одитно становище за годишния финансов отчет за 2016 г. Дата на качване: 22.06.2017

 Отчет за периода от 01.01.2017 г. до 31.05.2017 г. Дата на качване: 13.06.2017

 Отчет за периода от 01.01.2017 г. до 30.04.2017 г. Дата на качване: 11.05.2017

 Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Севлиево за 2016 г. Дата на качване: 13.04.2017

 Отчет за периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г. Дата на качване: 13.04.2017

 Отчет за периода от 01.01.2017 г. до 28.02.2017 г. Дата на качване: 10.03.2017

 Счетоводна политика на Община Севлиево Дата на качване: 23.02.2017

 Отчет за периода от 01.01.2017 г. до 31.01.2017 г. Дата на качване: 14.02.2017

 Информация за бюджета на Община Севлиево за 2017 г. Дата на качване: 08.02.2017

 Отчет за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. Дата на качване: 03.02.2017

 Покана публично обсъждане на проектобюджет за 2017 г. Дата на качване: 13.12.2016

 Отчет за периода от 01.01.2016 г. до 30.11.2016 г. Дата на качване: 12.12.2016

 Отчет за периода от 01.01.2016 г. до 31.10.2016 г. Дата на качване: 11.11.2016

 Заявка за бюджет 2017 г. Дата на качване: 24.10.2016

 Отчет за периода от 01.01.2016 г. до 30.09.2016 г. Дата на качване: 17.10.2016

 Отчет за периода от 01.01.2016 г. до 31.08.2016 г. Дата на качване: 20.09.2016

 Отчет за периода от 01.01.2016 г. до 31.07.2016 г. Дата на качване: 10.08.2016

 Одитно становище за годишния финансов отчет за 2015 г. Дата на качване: 25.07.2016

 Отчет за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. Дата на качване: 13.07.2016

 Отчет за периода от 01.01.2016 г. до 31.05.2016 г. Дата на качване: 16.06.2016

 Отчет за периода от 01.01.2016 г. до 30.04.2016 г. Дата на качване: 12.05.2016

 Отчет за периода от 01.01.2016 г. до 31.03.2016 г. Дата на качване: 19.04.2016

 Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Севлиево за 2015 г. Дата на качване: 17.03.2016

 Отчет за м. февруари Дата на качване: 12.03.2016

 Отчет на средствата от Европейския съюз на Община Севлиево към 31.01.2016 г. Дата на качване: 15.02.2016

 Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация към 31.01.2016 г. Дата на качване: 15.02.2016

 Отчет на средствата от Европейския съюз на Община Севлиево към 31.12.2015 г. Дата на качване: 04.02.2016

 Информация за бюджет 2016 г. Дата на качване: 01.02.2016

 Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация към 31.12.2015 г. Дата на качване: 18.01.2016

 Месечен отчет за касовото изпълнение към 30.11.2015 г. Дата на качване: 14.12.2015

 Публично обсъждане на проекта на бюджет 2016 г. Дата на качване: 26.11.2015

 Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация към 31.10.2015 г. Дата на качване: 11.11.2015

 Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация към 30.09.2015 г. Дата на качване: 19.10.2015

 Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация към 31.08.2015 г. Дата на качване: 23.09.2015

 Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация към 31.07.2015 г. Дата на качване: 23.09.2015

 Обяснителна записка за счетоводната политика за 2014 г. Дата на качване: 02.09.2015

 Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение на бюджета за 2014 г. Дата на качване: 02.09.2015

 Отчет на сметки за чужди средства към 31.12.2014 г. Дата на качване: 02.09.2015

 Отчет на средства от ЕС за 2014 г. Дата на качване: 02.09.2015

 Касово изпълнение на бюджета на Община Севлиево за 2014 година Дата на качване: 02.09.2015

 Баланс на Община Севлиево към 31.12.2014 година Дата на качване: 02.09.2015

 Заявка за бюджет 2016 г. Дата на качване: 12.08.2015

 Одитно становище за годишния финансов отчет за 2014 г. Дата на качване: 05.08.2015

 Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г. Дата на качване: 17.07.2015

 Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация от 01.01.2015 г. до 31.05.2015 г. Дата на качване: 11.06.2015

 Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация от 01.01.2015 г. до 30.04.2015 г. Дата на качване: 15.05.2015

 Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация от 01.01.2015 г. до 31.03.2015 г. Дата на качване: 16.04.2015

 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2014 г. Дата на качване: 06.04.2015

 ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2014 Г./РЕЗЮМЕ/ Дата на качване: 17.03.2015

 Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация Дата на качване: 11.03.2015

 Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета за 2015 г. Дата на качване: 16.02.2015

 Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета за 2014 г. Дата на качване: 16.02.2015

 Информация Бюджет 2015 Дата на качване: 05.02.2015

 ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2015 г. (Резюме) Дата на качване: 28.11.2014

 Счетоводна политика на Община Севлиево Дата на качване: 20.10.2014

 Банкови сметки на Община Севлиево

 Отчет за извънбюджетни сметки на Община Севлиево към 31.12.2013г.

 Баланс на Община Севлиево към 31.12.2013 година

 Обяснителна записка за счетоводната политика за 2013г.

 Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение на бюджета за 2013г.

 Одитно становище за годишния финансов отчет за 2013г.

 Рекапитулация приходи в отчет БО-3 към 31.12.2013г.

 Рекапитулация разходи в отчет БО-3 към 31.12.2013г.

 Първоначален бюджет на Община Севлиево за 2014 година

 Касово изпълнение на бюджета на Община Севлиево за 2013 година

 Одитно становище за годишния финансов отчет за 2012 г.

 Счетоводна политика на Община Севлиево 2013 година

 Първоначален бюджет на Община Севлиево за 2013 година

 Баланс на Община Севлиево към 31.12.2012 година

 Касово изпълнение на бюджета на Община Севлиево за 2012 година

 Одитно становище за годишния финансов отчет за 2011 г.

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево