Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


"Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии Севлиево - Богатово, Севлиево - Бура и Севлиево - Ловнидол, които са част от Общинската транспортна схема от квотата на Община Севлиево"Предмет на обществената поръчка е възлагане на обществен превоз на пътници по част от лините на общинската транспортна схема от квотата на Община Севлиево: Севлиево - Ловнидол, Севлиево - Богатово и Севлиево - Буря. Срок на поръчката - до 31.12.2023г.

Номер на поръчката в РОП: 00189-2019-0007 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 14.06.2019

 Договор ОП-21 Дата на качване: 14.06.2019

 Решение за определяне на изпълнител Дата на качване: 09.05.2019

 Протокол № 2 Дата на качване: 09.05.2019

 Протокол № 1 Дата на качване: 09.05.2019

 Съобщение за отваряне на ценови предложения Дата на качване: 23.04.2019

 Съобщение за удължаване на сроковете Дата на качване: 11.03.2019

 Решение за изменение Дата на качване: 08.03.2019

 Образци Дата на качване: 05.03.2019

 Документация Дата на качване: 05.03.2019

 Техническа спецификация Дата на качване: 05.03.2019

 Обявление Дата на качване: 05.03.2019

 Решение Дата на качване: 05.03.2019

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево