Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


"Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - ВиК за нуждите на Община Севлиево за срок от 24 месеца"Номер на поръчката в РОП на АОП 

 
00189-2019-0006

Създадена на дата 15.02.2019г. Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 19.04.2019

 Договор ОП-11 Дата на качване: 19.04.2019

 Решение Дата на качване: 15.02.2019

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево