Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
ПЪТУВАЩИЯТ ФЕСТИВАЛ „ФИЛМИРАЙ“ ОТНОВО ИДВА В СЕВЛИЕВО

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


”Избор на изпълнител за извършване на строително ремонтни работи на вътрешно отделение за обект: МБАЛ „ Д-р Стойчо Христов“ – гр.Севлиево.“            Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП е изпълнение на строителство. Наименованието на обществената поръчка е  „Избор на изпълнител за извършване на строително ремонтни работи на вътрешно отделение за обект: МБАЛ „ Д-р Стойчо Христов“ – гр.Севлиево.“ Прогнозна стойност на поръчката е: 83 333,33 /осемдесет и три хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки/ лева без вкл. ДДС и представлява максималният размер на финансовия ресурс на Възложителя.

Номер на поръчката 00189-2019-0004
Създадена на 12.02.2019г.
 


 Обявление за приключване на договор ОП-14/09.05.2019 год. Дата на качване: 30.09.2019

 Обявление Дата на качване: 18.09.2019

 Договор ОП-14 Дата на качване: 21.05.2019

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 21.05.2019

 Решение Дата на качване: 12.04.2019

 Протокол № 3 Дата на качване: 12.04.2019

 Протокол № 2 Дата на качване: 12.04.2019

 Съобщение за отваряне на ценови предложения Дата на качване: 08.04.2019

 Протокол № 1 Дата на качване: 29.03.2019

 Решение за откриване на процедура Дата на качване: 12.02.2019

 Обявление за обществена поръчка Дата на качване: 12.02.2019

 Документация Дата на качване: 12.02.2019

 Методика за оценка Дата на качване: 12.02.2019

 Техническа спецификация Дата на качване: 12.02.2019

 Образци Дата на качване: 12.02.2019

 Разрешение за строеж Дата на качване: 12.02.2019

 Технически проект Дата на качване: 12.02.2019

« назад


„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево