Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„РЕМОНТ НА СГРАДА НА ЧИТАЛИЩЕ В СЕЛО ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ”Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП е изпълнение на строителство. Наименованието на обществената поръчка е РЕМОНТ НА СГРАДА НА ЧИТАЛИЩЕ В СЕЛО ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ, находящ се в УПИ ХII, кв.29 по плана на с. П.Славейков, общ. Севлиево.

 

Създадена на дата 25.01.2019г.

Уникален номер: 00189-2019-0001

  Обявление за приключване на договор Дата на качване: 03.07.2019

 Договор ОП-15 Дата на качване: 20.05.2019

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 20.05.2019

 Решение Дата на качване: 18.04.2019

 Доклад Дата на качване: 18.04.2019

 Протокол № 2 Дата на качване: 18.04.2019

 Протокол № 1 Дата на качване: 18.04.2019

 Съобщение за отваряне на ценови предложения Дата на качване: 11.04.2019

 Документация Дата на качване: 29.01.2019

 Образци Дата на качване: 29.01.2019

 Техническа спецификация Дата на качване: 29.01.2019

 Спецификация дограма към Техническа спецификация Дата на качване: 29.01.2019

 Обявление за обществена поръчка Дата на качване: 28.01.2019

 Решение за откриване на процедура Дата на качване: 28.01.2019

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево