Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

14.12.2018

Община Севлиево спечели проект за " Открито и отговорно управление на общинска администрация с гражданите и бизнеса“ОПДУ

С решение на Управляващия орган на ОП «Добро управление», на 12.12.2018 г. беше одобрено проектното предложение на СДРУЖЕНИЕ «СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ» и ОБЩИНА СЕВЛИЕВО «Открито и отговорно управление на общинска администрация Севлиево, в партньорство с гражданите и бизнеса“, BG05SFOP001-2.009-0071, финансиран по процедура BG05SFOP001-2.009: „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ на  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“. Очаква се договора за финансиране да бъде подписан до края на месец декември 2018 г. Общата стойност на проекта е 89 812,80 лв., от които 76 340,88 лв. европейско финансиране и 13 471,92 лв. национално съфинансиране. Продължителността на проекта е 18 месеца.

Общата цел на проекта e насочена към подкрепа за открито и отговорно управление на общинска администрация Севлиево в партньорство с гражданите и бизнеса.

В резултат от изпълнение на проекта се очаква:

- Повишаване активността на гражданите и бизнеса за участие във взимането на решения и осигуряване на подкрепа за открито и отговорно управление;

- Подобряване на процесите на участие на гражданите и бизнеса при формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство чрез анализ и проучване, препоръки и механизми и инструментариум;

- Повишаване капацитета на Сдружение "Социални иновации" за застъпник на гражданското общество при взаимодействие с държавата;

- Насърчено партньорство за активен диалог и генериране на идеи с участието на гражданите и бизнеса.

Очаквайте актуални новини за изпълнението на проекта на сайта на Община Севлиево и сайта на сдружението.

  Община Севлиево спечели проект за " Открито и отговорно управление на общинска администрация с гражданите и бизнеса“ Дата на качване: 14.12.2018

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево