Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
ПЪТУВАЩИЯТ ФЕСТИВАЛ „ФИЛМИРАЙ“ ОТНОВО ИДВА В СЕВЛИЕВО

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


"Зимно поддържане на улиците в град Севлиево, улиците в населените места и общинска пътна мрежа в община Севлиево през сезони : 2019/2020г., 2020/2021г., 2021/2022г.“Обществената поръчка е с предмет "Зимно поддържане на улиците в град Севлиево, улиците в населените места и общинската пътна мрежа в община Севлиево през сезони: 2019/2020г., 2020/2021г., 2021/2022г. Процедурата  е по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП -открита процедура. Място за изпълнение - територията на община Севлиево.

Уникален номер на поръчката в РОП: 00189-2018-0031

Създадена на дата 03.12.2018г. Обявление за изменение Дата на качване: 21.06.2022

 Обявление за приключил договор ОП-20 от 30.05.2019 Дата на качване: 21.06.2022

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 12.06.2019

 Договор Дата на качване: 12.06.2019

 Решение Дата на качване: 16.04.2019

 Доклад Дата на качване: 16.04.2019

 Протокол №3 Дата на качване: 16.04.2019

 Протокол № 2 Дата на качване: 16.04.2019

 Съобщение за отваряне на ценови предложения Дата на качване: 03.04.2019

 Протокол №1 Дата на качване: 22.02.2019

 Методика за оценка на офертите Дата на качване: 06.12.2018

 Техническа спецификация Дата на качване: 06.12.2018

 Образци Дата на качване: 06.12.2018

 Документация Дата на качване: 06.12.2018

 Обявление за поръчка Дата на качване: 06.12.2018

 Решение за откриване на процедура Дата на качване: 06.12.2018

« назад


„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево