Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Регистри

 Главен регистър за частна общинска собственост към 01.06.2020 Дата на качване: 08.06.2020

 Главен регистър за публична общинска собственост към 01.06.2020 Дата на качване: 08.06.2020

 Регистри на разкопаванията в УТ на община Севлиево Дата на качване: 12.09.2019

 Регистър на правоимащите с многогодишни жилищни влогове - към 01.06.20 г. Дата на качване: 08.06.2020

 Публичен регистър за разпоредителните сделки с общински имоти - към 01.06.20г. Дата на качване: 08.06.2020

 Регистър на издадените разрешителни по ЗВ Дата на качване: 16.10.2020

 Публични регистри на Община Севлиево 2017г. - 2019г. Дата на качване: 10.06.2020

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево