Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

14.09.2018

Новини по проект "Детската градина - моето любимо място"Новини по проект "Детската градина - моето любимо място"
Новини по проект "Детската градина - моето любимо място"
Новини по проект "Детската градина - моето любимо място"
Новини по проект "Детската градина - моето любимо място"

Децата от ДГ „Радост“, гр. Севлиево, участници в ателие „Да творим заедно“ по проект „Детската градина – моето любимо място“,  пресъздадоха в рисунки красотата на българската традиционна носия и многообразието на възрожденските къщи, които въплъщават изцяло традициите, бита и нравите на нашия народ. Събитието се проведе в двора на архитектурно-възрожденски комплекс „Дандолови къщи“, където под септемврийските слънчеви лъчи малчуганите рисуваха и се забавляваха и в същото време показаха, колко много са научили от преподавателката им в ателие „Да творим заедно“ Рени Ковачева. Идеята на събитието е да се докоснем до историята и традициите и да ги опазим за бъдните поколения. Творбите ще бъдат изложени в двора на комплекса и всички желаещи ще могат да ги видят.

Проект „Детската градина – моето любимо място”, BG05M2OP001-3.001-0042 се изпълнява по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение”, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Бенефициент на проекта е сдружение „Социална подкрепа и информация“, в партньорство с Община Севлиево, ДГ „Радост“, гр. Севлиево и ДГ „Мечо Пух“, с. Петко Славейков.


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево