Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 

 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЕВЛИЕВО

МАНДАТ 2015-2019 Г.

 

 

Състав на постоянните комисии

1

ПК  „Бюджет, финанси и стопански дейности“

 

Председател: Димитър Йорданов Димитров

Членове:     1. Ралица Иванова Христова

                    2. Вера Иванова Цачева

                    3. Христофор Гатев Лалев

                    4. Христо Гошев Гунчев

                    5. Ердоан Мехмед Узунов

                    6. Тодор Стоянов Ганчев

 

2

ПК  „Екология и рационално използване на природните ресурси“

 

Председател: д-р Огнян Петков Пешков

Членове:     1. Владимир Георгиев Василев

                    2. Йордан Георгиев Стойков

                    3. Керим Исмаил Ибрям

                    4. Петко Кънчев Тотев

 

3

ПК  „Здравеопазване и социални дейности“

 

Председател: д-р Сюзан Месру Садъкова-Томева

Членове:     1. Капка Христова Пандурска

                    2. Петко Кънчев Тотев

                    3. Петинка Василева Михайлова

                    4. д-р Огнян Петков Пешков

 

4

ПК „Земеделие и гори“

 

Председател: Вера Иванова Цачева

Членове:     1. Тодор Стоянов Ганчев

                    2. Цветан Петков Стоянов

                    3. Недко Златев Георгиев

                    4. Ердоан Мехмед Узунов

 

5

ПК  „Младежки дейности, спорт и туризъм“

 

Председател: Светлана Иванова Георгиева

Членове:    1. Делян Иванов Игнатов

                   2. Недко Златев Георгиев

                   3. Кенан Ибрахимов Ашиков

                   4. Силвия Велчева Стойнова

 

 

6

ПК  „Образование, култура и вероизповедания“

 

Председател: Капка Христова Пандурска

Членове:     1. Светлана Иванова Георгиева

                    2. Тодор Стоянов Ганчев

                    3. Ценка Ненова Йонкова

                    4. Керим Исмаил Ибрям

 

7

ПК  „Общинска собственост и териториално и селищно устройство

 

Председател: Владимир Георгиев Василев

Членове:     1. д-р Явор Кънчев Памукчиев

                    2. д-р Сюзан Месру Садъкова-Томева

                    3. Христо Гошев Гунчев

                    4. Христо Ботев Митев

                    5. Керим Исмаил Ибрям

                    6. Христофор Гатев Лалев

 

8

ПК  „Сигурност, обществен ред и организация на движението“

Председател: Ердоан Узунов

Членове:     1. д-р Явор Кънчев Памукчиев

                    2. Йордан Георгиев Стойков

                    3. Христо Николов Христов

                    4. Диян Александров Златев

 

9

ПК  „Приватизация и следприватизационен контрол“

Председател: Диян Александров Златев

Членове:     1.  Николина Йорданова Николова-Генова

                    2. Димитър Йорданов Димитров

                    3. Мюмюн Салиев Мутишев

                    4. Христо Ботев Митев

 

10

ПК  по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Председател: Недко Златев Георгиев

Членове:     1.  Николина Йорданова Николова-Генова

                    2. Ралица Иванова Христова

                    3. Светлана Иванова Георгиева

                    4. Кенан Ибрахимов Ашиков

 

 

 

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево