Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 

 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЕВЛИЕВО

МАНДАТ 2019-2023 Г.

 

 

Състав на постоянните комисии

1

ПК  „Бюджет, финанси и стопански дейности“

 

Председател: Димитър Димитров

Членове: Ердоан Узунов, Галин Ганчев, Томчо Бешев, Петинка Михайлова    

 

2

ПК  „Екология и рационално използване на природните ресурси“

 

Председател: Христо Гунчев

Членове: Павлин Ганчев, Христо Ботев, Емилиян Маринов, Владимир Тодоров    

3

ПК  „Здравеопазване и социални дейности“

 

Председател: Сюзан Садъкова-Томева

Членове: Христо Христов, Христо Ботев, Невин Падикова, Петинка Михайлова     

4

ПК „Земеделие и гори“

 

Председател: Али Алиев

Членове: Тодор Ганчев, Пламен Пенев, Станимир Стойчев, Недко Георгиев     

 

5

ПК  „Младежки дейности, спорт и туризъм“

 

Председател: Камен Николов

Членове: Томчо Бешев, Мирена Станчева, Александър Богданов, Светлана Георгиева

 

 

6

ПК  „Образование, култура и вероизповедания“

 

Председател: Мирена Станчева

Членове: Тодор Ганчев, Сюзан Садъкова-Томева, Невин Падикова, Галин Ганчев   

7

ПК  „Общинска собственост и териториално и селищно устройство

 

Председател: Павлин Ганчев

Членове: Пламен Пенев, Христо Гунчев, Али Алиев, Александър Богданов    

8

ПК  „Сигурност, обществен ред и организация на движението“

Председател: Ердоан Узунов

Членове: Явор Памукчиев, Христо Христов, Делян Игнатов, Димитър Тонев   

 

9

ПК  „Приватизация и следприватизационен контрол“

Председател: Недко Георгиев

Членове: Явор Памукчиев, Трифон Трифонов, Мария Димитрова, Димитър Тонев    

 

 

 

 

 

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево