Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

29.06.2018

Община Севлиево, МКБППМН и Младежки център - Севлиево организират "Лято 2018"Община Севлиево, МКБППМН и Младежки център - Севлиево организират "Лято 2018"
Община Севлиево, МКБППМН и Младежки център - Севлиево организират "Лято 2018"
Община Севлиево, МКБППМН и Младежки център - Севлиево организират "Лято 2018"

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Севлиево, Младежки център – Севлиево и ЦПЛР –ДК „Йовко Йовков” гр. Севлиево организират летни занимания с цел превенция  на асоциалното поведение и противообществените прояви.

 

Инициативата си поставя за цел:

да ангажира и осмисли свободното време на подрастващите на възраст 7-18 години;

да предостави възможност за развиване на умения за работа в екип;

да запознае децата и младежите с алтернативи за свободното време и среда за развиване;

на комуникативните, интелектуалните и творческите им възможности;

да насърчи диалог, толерантност, сътрудничество между подрастващите;

превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните.

Чрез планираните дейности децата и младежите ще имат възможност в игрова форма да повишат своите знания и умения в различни области, да анализират позитивни примери и възможности.

Планираните занимания през ваканционните дни са част от общопревантивната дейност на МКБППМН – Община Севлиево и помощните органи към нея – Центрове по превенция и Клуб на родителя.

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево