Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

05.04.2018

Започна набирането на заявления за участие в екскурзии, организирани в рамките на проекта „Детската градина – моето любимо място“Започна набирането на заявления за участие в екскурзии, организирани в рамките на проекта „Детската градина – моето любимо място“
Започна набирането на заявления за участие в екскурзии, организирани в рамките на проекта „Детската градина – моето любимо място“

Във връзка с изпълнението на проект „Детската градина – моето любимо място“, по договор за БФП № BG05M2OP001-3.001-0042, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, започна набирането на заявления за участие в екскурзии, организирани в рамките на проекта. Предвидено в проекта е провеждането на 3 петдневни екскурзии по маршрут: Архитектурно-етнографски комплекс „Етъра“, Архитектурно-исторически резерват „Боженци“, Архитектурен резерват „Жеравна“ и Етнографски ареален комплекс–Златоград.

По индикативен график е планирано екскурзиите да бъдат осъществени през месец: април, юни и септември 2018 г.

В екскурзиите могат да заявят участие всички деца от ателиетата, които ще бъдат придружени от свой родител.

Всички разходи, като превоз, нощувка, храна, такси за музеите и застраховки, се поемат от бюджета на проекта и са безплатни за участниците.

Като награда за участието си в образователно-занимателни дейности, в ателиета и спортни клубове, както и в обучения за родители по проекта, е предвидено включването на  общо 150 участници, деца от ателиета и техни родители, в тематичните екскурзии до архитектурно-исторически и етнографски музеи и области на България.

За допълнителна информация за екскурзиите и записване за участие - на място в ДГ „Радост“, гр. Севлиево и ДГ „Мечо Пух“, с. Петко Славейков.


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево