Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 13 от 13.12.2010

 

 № 163 Допълнение и изменение на решение № 001/27.01.2010г.

 № 162 Одобряване на регистриран финансов одитор за заверка на годишния финансов отчет на МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" ЕООД

 № 161 Удължаване срока за ползване вътрешен заем от извънбюджетни сметки и фондове на община Севлиево през 2011г.

 № 160 Актуализация на поименния списък и разчета за финансиране на капиталови разходи през 2010г.

 № 159 Предложение за изкупуване акции на съдружник от ПФК "Видима-Раковски" АД

 № 158 Одобряване на Протокол №945/13.12.2010г. на Общинска служба по земеделие гр.Севлиево

 № 157 Изменение и допълнение на решение № 144/23.11.2010г.

 № 156 Предоставяне безвъзмездно за управление на имоти общинска собственост на основно училище "Христо Ботев" с.Добромирка

 № 155 Продажба на недвижим имот в гр.Севлиево

 № 154 одобряване на пазарни оценки и определяне на начални тръжни цени за продажба на недвижими имоти

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево