Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Ал. Стамболийски”. Участък от км. 0 +000 до км. 13 +730”Настоящата обществена поръчка ще се финансира по Програма за развитие на селските райони 2014г. – 2020г.

Предмета на поръчката обхваща предвидените строително монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Ал. Стамболийски”. Участък от км. 0 +000 до км. 13 +730.

Път GAB1169,  свързва  селата Крушево, Младен, с общинския център Севлиево и пътищата от Републиканската пътна мрежа, III 404, II44 и първокласния път  I-4. Пътя е връзка и с част от вилната зона на гр. Севлиево, язовир „Александър Стамболийски и с. Добромирка. Характеризира се с ниска  интензивност на движението, предимно от леки коли.

Целта на проекта е възстановяване носимоспособността на съществуващата пътната настилка и равността на пътното покритие, решаване проблемите с отводняването и увеличаване експлоатационния период на пътя, което да доведе до подобряване на условията за експлоатация, безопасността и комфорта на движение.

Проекта включва:

  • Реконструкция на път „CAB1169/ III – 404, Севлиево/ – Крушево – с. Младен – яз. „Ал. Стамболийски” – 18,8 км. за участък гр. Севлиево – с. Младен” – с обща площ на трасето 86 376 кв.м.;
  • Реконструкция на тротоарни настилки на обект – път „CAB1169/ III – 404, Севлиево/ – Крушево – с. Младен – яз. „Ал. Стамболийски” – 18,8 км. за участък гр. Севлиево – с. Младен” – с обща площ на тротоарните настилки 14 171 кв.м.;
  • Трасе широколентов интернет кабел на обект – път „CAB1169/ III – 404, Севлиево/ – Крушево – с. Младен – яз. „Ал. Стамболийски” – 18,8 км. за участък гр. Севлиево – с. Младен” – с обща дължина 13 730 л.м.

Обществената поръчка е публикувана под уникален № в ПОП

00189-2018-0009

Създадена на 02.04.2018г. Приложение №2 към Договор Дата на качване: 20.12.2018

 Приложение №1 към Договор Дата на качване: 20.12.2018

 Договор № ОП-38 Дата на качване: 20.12.2018

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 20.12.2018

 Решение за избор на изпълнител Дата на качване: 21.09.2018

 Доклад Дата на качване: 21.09.2018

 Протокол №3 от 18.09.2018г. Дата на качване: 21.09.2018

 Протокол №2 от 06.08.2018г. Дата на качване: 21.09.2018

 Съобщение Дата на качване: 13.09.2018

 Протокол №1 от 17.07.2018г. Дата на качване: 19.07.2018

 Решение за одобряване на обявление за изменение Дата на качване: 05.07.2018

 Съобщение за налагане на временна мярка Дата на качване: 03.05.2018

 Разяснение по отправено запитване Дата на качване: 20.04.2018

 Пътна - Севлиево-Крушево - част 8 Дата на качване: 02.04.2018

 Пътна - Севлиево-Крушево - част 7 Дата на качване: 02.04.2018

 Пътна - Севлиево-Крушево - част 6 Дата на качване: 02.04.2018

 Пътна - Севлиево-Крушево - част 5 Дата на качване: 02.04.2018

 Пътна - Севлиево-Крушево - част 4 Дата на качване: 02.04.2018

 Пътна - Севлиево-Крушево - част 3 Дата на качване: 02.04.2018

 Пътна - Севлиево-Крушево - част 2 Дата на качване: 02.04.2018

 Пътна - Севлиево-Крушево - част 1 Дата на качване: 02.04.2018

 ПБЗ - Приложение и ПБ Дата на качване: 02.04.2018

 ОД-приложение Записка Дата на качване: 02.04.2018

 ОД-приложение Младен-яз. А.Стамболийски Дата на качване: 02.04.2018

 ОД-приложение Крушево-Младен Дата на качване: 02.04.2018

 ОД-приложение Крушево Дата на качване: 02.04.2018

 ОД-приложение Севлиево-Крушево Дата на качване: 02.04.2018

 Конструкции- приложение Дата на качване: 02.04.2018

 Геодезия - приложение Дата на качване: 02.04.2018

 Разрешение за строеж Дата на качване: 02.04.2018

 Образци Дата на качване: 02.04.2018

 Техническа спецификация Дата на качване: 02.04.2018

 Методика за оценка Дата на качване: 02.04.2018

 Документация за участие Дата на качване: 02.04.2018

 Обявление Дата на качване: 02.04.2018

 Решение Дата на качване: 02.04.2018

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево