Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 8 от 30.06.2010

 № 098 Прекратяване изплащането на трудово възнаграждение и осигуряването на общински съветник

 № 097 Прекратяване изплащането на трудово възнаграждение и осигуряването на общински съветник

 № 096 Становище /декларация/ за МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" ЕООД гр.Севлиево

 № 095 Изменение на Приложение №1 към Наредба за стопанисване и управление на свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд

 № 094 Допълнение и изменение на решение № 001/27.01.2010г.

 № 93 Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Севлиево

 № 092 Даване съгласие за учредяване право на преминаване през земя по чл.19 ЗСПЗЗ

 № 091 Искане за допускане изработването на ПУП-изменение на ЗРП за УПИ І-2529,2530-за образование, кв.136 гр.Севлиево, с цел обособяване на нови УПИ ІХ-за трафопост и УПИ Х,ХІ,ХІІ,ХІІІ,ХІV-за малоетажно жилищно строителство

 № 090 Искане за допускане изработването на ПУП-изменение на застроително-регулационния план за УПИ ІІІ-одз, кв.9 гр.Севлиево, с цел обособяване на два нови у.п.и. - УПИ ІІІ-одз /нов/ и УПИ VІ-за пенсионерски клуб

 № 089 Искане за допускане изработването на ПУП за частично изменение на план улична регулация с цел изграждане на кръгово кръстовище на пресечката на ул."Стефан Пешев"-ул."Никола Петков"-ул."Мармарча" по плана на гр.Севлиево

 № 088 Искане за допускане изработването на ПУП за частично изменение на план улична регулация с цел: 1. Изграждане на кръгово кръстовище при пресичане на ул."Стефан Пешев" с ул."Ген.Никола Генев" по плана на гр.Севлиево; 2. Създаване на триклонно кръстовище при ул."Гочо Москов" и ул."Стефан Пешев"

 № 87 Продажба на недвижими имоти в землищата на с.Кормянско и на гр.Севлиево

 № 086 Одобряване на пазарна оценка и определяне на начална тръжна цена за продажба на недвижим имот

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево