Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

30.01.2018

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ПРИЕ НАЙ-СОЦИАЛНИЯ СИ БЮДЖЕТ ДОСЕГАОБЩИНА СЕВЛИЕВО ПРИЕ НАЙ-СОЦИАЛНИЯ СИ БЮДЖЕТ ДОСЕГА
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ПРИЕ НАЙ-СОЦИАЛНИЯ СИ БЮДЖЕТ ДОСЕГА
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ПРИЕ НАЙ-СОЦИАЛНИЯ СИ БЮДЖЕТ ДОСЕГА

Ще има повече пари за образование, здравеопазване, социални дейности, култура и спорт

Общата стойност на бюджета на община Севлиево за 2018 годна е 29 351 000 лв., от които 14 505 383 лв. са за делегирани от държавата дейности, 14 845 617 – за местни дейности и 608 570 лв. дофинансиране на държавните дейности с местни приходи.

Приоритетите на общината са свързани със запазване на икономическата стабилност чрез висока събираемост на приходите, усъвършенстване на системата за предоставяне на електронни услуги, контрол при разходване на бюджета, подобряване на състоянието на инфраструктурата на територията на общината, подобряване на услугите в сферата на образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата и спорта. Именно за последните, увеличението на субсидията спрямо миналата година е в размер на 1 248 900 лв. Общото завишение на средствата за 2018 ще бъде с над 1 430 000 лв.

Най-голям дял от бюджета е предвиден за образование – 34.30% или 10 068 385 лв., а 20 000 лв. са разчетени за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми. В бюджета за 2018 г. има и предвидени 70 000 лв. за развитие на спортните клубове.

Приоритет продължава да бъде водоснабдяването на Севлиево и околните села, за което са предвидени средства по няколко различни пера. Извън общинския бюджет ще има и 3 322 685 лв. по различни европейски програми - сума, с която малко общини могат да се похвалят.

За настоящата година Община Севлиево подготвя проекти за облагородяване на градската среда и селата. Предстои изграждането на мултифункционално игрище до Спортна зала „Дан Колов“, ремонт на парк „Черничките“ и направата на велоалея. През тази година ще бъдат извършени и реконструкция на довеждащия водопровод до Пречиствателна станция „Стоките“, за което вече има отпуснати 3 млн. лв.; реконструкция на пътя от Севлиево до язовир „Александър Стамболийски“; ремонт и закупуване на ново оборудване и обзавеждане за Основно училище „Васил Левски“ с. Шумата. Ремонти ще има и на кметствата в някои села, както и на централния площад в село Петко Славейков.

Общинските съветници гласуваха днес и Програмата за управление и разпореждане с имотите, които са общинска собственост, както и списъка на общинските жилища, съобразно тяхното предназначение през 2018 г. и др.

С 10 на сто бяха увеличени и възнагражденията на общинските съветници, кметовете на населени места и администрацията.

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево