Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

22.01.2018

Община Севлиево с проектно предложение по проект "Красива България"Община Севлиево подаде проектно предложение за „Строително- ремонтни работи на вътрешно отделение на МБАЛ „ Д-р Стойчо Христов" “ – гр.Севлиево, област Габрово“ по Проект „Красива България“ на Министерство на труда и социалната политика по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”

Допустими кандидати по програмата са общините и държавните институции, които са собственици на обектите, включени в проектните предложения.

Подобряването на общинската здравна инфраструктура е сред основните приоритети на Община Севлиево, определен в Общински план за развитие на община Севлиево 2014 – 2020 г. Вътрешното отделение в сградата на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ е обособено самостоятелно на третия етаж, като общото състояние на отделението налага ремонт и рехабилитация на помещенията, електрическата и ВиК инсталации. В тази връзка Община Севлиево подготви проектно предложение „Строително - ремонтни работи на вътрешно отделение на МБАЛ „ Д-р Стойчо Христов" “ – гр. Севлиево, област Габрово“ с предвидено съфинансиране в размер на 110 000 лв.

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево