Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
РОК ФЕСТИВАЛ “ХОТАЛИЧ” 2022

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


"Доставка на горива за моторни превозни средства, собственост на Община Севлиево"Предмет на поръчката: Доставка на горива за моторни превозни средства, собственост на Община Севлиево за срок от 01.03.2018 г. до 01.03.2020 г. Доставки ще се извършват в търговски обект/и /бензиностанции/ на Изпълнителя, който трябва да има бензиностанции на територията на Република България, които да са снабдени с терминално устройство за безналично плащане 24 часа в денонощието. Процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез договаряне без предварително обявление да се реализира чрез "Софийска стокова борса" АД.

Уникален номер на поръчката в ПОП 
 
 

Създадена на дата 29.01.2018г. Обявление за приключване на договор за ОП Дата на качване: 06.04.2020

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 09.03.2018

 Договор № ОП-9/150 от 28.02.2018г. Дата на качване: 09.03.2018

 Решение за откриване на процедура Дата на качване: 29.01.2018

« назад


I Love Bulgaria
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево