Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

16.01.2018

„Детската градина – моето любимо място“„Детската градина – моето любимо място“
„Детската градина – моето любимо място“
„Детската градина – моето любимо място“

 

 

 

През 2018 година продължава реализирането на дейностите по проект „Детската градина – моето любимо място“, BG05M2OP001-3.001-0042-C01, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, в ДГ „Радост”, гр. Севлиево и ДГ „Мечо Пух”, с. Петко Славейков.

Във всяка от двете градини са сформирани четири тематични ателиета: “Да творим заедно”, „С приказките по-добри“, “Музикално-танцово ателие” и “Спорт”.

Дейностите в ателиетата са свързани с провеждане на образователно-развлекателни занимания, в които са включени всички деца, включително принадлежащи към етноси, различни от българския, с цел повишаване на интеграционния процес и създаване на подкрепяща и толерантна среда.

Заниманията в ателиетата са свързани с:

-изучаване на традиционни български занаяти - рисуване, изработване на сувенири, изработване на предмети за обреди и празници;

-изучаване на музика и танци от различни етнографски области на България, както и на традиционни танци свързани с етноси, различни от българския, което обогатява репертоара на децата и създава условия за развитие на умения и таланти, както и възможност за творческа изява;

-разучаване на приказки, песнички, рисуване на сюжети, което спомага обогатяването на речниковия запас на децата, както и повишаването на социалните им умения;

-спортни занимания по футбол и баскетбол, което допринася за повишаване на физическата култура на децата, изразходване на енергия, както и възпитание в толерантност и отборен дух, чрез игрови занимания.

За участниците в „Музикално-танцово” и ателие „Спорт“ са осигурени спортни екипи, народни носии и традиционни ромски костюми, които се използват по време на заниманията в ателието, както и при представленията пред публика.

За участниците в ателието „С приказките по-добри“ са осигурени книжки, дискове, костюми, куклен театър и други материали, които подпомогнат ефективното провеждане на заниманията.

Във всяко от формираните ателиета се провеждат представления пред публика, участие в екскурзии, турнири и други организирани събития, целящи представяне на наученото от децата пред по-широк кръг хора от общността.


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево