Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 6 от 30.06.2009

 № 72 Продажба на моторно превозно средство

 № 71 Именуване на обект "Детски комплекс" гр.Севлиево на името на Почетния гражданин на Севлиево - Йовко Йовков

 № 70 Съгласие за промяна на мястото за преминаване на проектен полски път с идентификатор № 09003 от плана за земеразделяне на землището с.Младен

 № 69 Допълнение и изменение на решение № 02/2009г.

 № 68 Изменение на решение № 58/2002г. и отмяна на решение №186/2002г.

 № 67 Участие на община Севлиево в програмата "Български библиотеките библиотеки-място за достъп до информация и комуникации за всеки, 2009-2013"

 № 66 упълномощаване представителя на община Севлиево в Общото събрание на акционерите на ПФК "Видима Раковски" АД гр.Севлиево за начина на гласуване...

 № 65 Отдаване под наем на язовири-публична общинска собственост

 № 64 Отдаване под наем чрез търг на част от имот-публична общинска собственост

 № 63 Продажба на недвижим имот в с.Душево

 № 62 Продажба на недвижим имот в с.Батошево

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево