Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 4 от 28.04.2009

 № 51 актуализация на поименния списък и разчетите за финансиране на капиталовите разходи с източник на финансиране целева субсидия от Републикански бюджет за 2009г.

 № 50 Допускане извършването на ремонтни и рехабилитационни действия в имот 561.129 за укрепване на полски път в Крушевски баир, от частно лице

 № 49 Създаване на постоянна група за наблюдение и партньорство на Общинския план за развитие на община Севлиево за периода 2008-2013г.

 № 48 Промяна в обстоятелства по отношение на търговско дружество "Бяла" ЕООД гр.Севлиево

 № 47 даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма "Регионално Развитие"

 № 46 Приемане на Стабилизационна програма на МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" ЕООД гр.Севлиево

 № 45 Определяне на начина за гласуване в Общото събрание на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр.Габрово

 № 44 Участие на община Севлиево в Проект "Прозорец към света" на Сдружение "Деветашко плато"

 № 43 Даване на съгласие за учредяване на дружество за стопанска дейност между община Севлиево и ЕТ "Дилайт-Донка Иванова"

 № 42 Одобряване на цени и продажба на земи на собственици на построени втях сгради

 № 41 Одобряване на цени за продажба на земи на собственици на построени в тях сгради

 № 40 обявяване на имот за публична общинска собственост и предоставянето му за безвъзмездно управление

 № 039 Промяна в структурата на общинска администрация Севлиево

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево