Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ОУ "Васил Левски" с. Шумата 2017-2018 г.

 Учебен план Дата на качване: 28.09.2017

 Училищен учебен план Дата на качване: 28.09.2017

 Стратегия на училището Дата на качване: 28.09.2017

 Програма за предоставяне на равни възможности на деца и ученици от уязвими групи Дата на качване: 28.09.2017

 Програма за превенция на ранното напускане на училище Дата на качване: 28.09.2017

 Правилник за дейността на училището 2017-2018 г. Дата на качване: 28.09.2017

 Мерки за повишаване качеството на образованието Дата на качване: 28.09.2017

 Годишен план 2017-2018 г. Дата на качване: 28.09.2017

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево