Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 2 от 25.02.2009

 № 25 придобиване право на собственост върху недвижими имоти в землището на с.Кормянско, община Севлиево

 № 24 учредяване право на ползване върху специализирани транспортни средства

 № 23 искане за ПУП, ИПИ ІV-8, УПИ ХV-18, УПИ ХVІ, УПИ VІІ-14, кв.2 по плана нас.Бериево

 № 22 искане за ПУП, за нов УПИ VІІІ-54, кв.15 по плана на с.Батошево

 № 21 искане за ПУП, за нов УПИ VІ-17, кв.7 по плана на с.Батошево

 № 20 кандидатстване с проект по Програма за развитие на селските райони 2007-2013

 № 19 кандидатстване с проект пред ДАМС за изграждане на лекоатлетическа писта на стадион "Раковски"

 № 18 приемане отчет на МКБППМН в община Севлиево

 № 17 приемане отчет на Общинската програма за закрила на детето за 2008г. и приемане Програма за 2009г.

 № 16 изменение на решение № 2/28.01.2009г.

 № 15 приемане отчета на бюджета за 2008г. и на БЮДЖЕТА за 2009г. на община Севлиево

 № 14 приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2009-2011г.

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево