Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 17 от 17.12.2008

 № 221 промяна на Наредба за организация на търговската дейност и на Наредба № 1 за обществения ред

 № 220 обявяване на недв.имот в с.Бериево за частна общ.собственост- НЕ дава съгласие

 № 219 отчет за изпълнение на решенията на ОбС

 № 218 допускане ПУП за УПИ І, кв.98 гр.Севлиево

 № 217 допускане ПУП за УПИ ІV, кв.96 гр.Севлиево

 № 216 допускане ПУП за с.Буря

 № 215 допускане ПУП-ПУР /план улична регулация/

 № 214 актуализация КСОПИ /концепция за структурна на обемно-пространствено изграждане/ на гр.Севлиево

 № 213 искане за ПУП-ПУР /план улична регулация/ във връзка с транспортно-комуникационната схема в гр.Севлиево

 № 212 опр.начина на гласуване в ОС на "Регионално депо за отпадъци Севлиево" ООД

 № 211 Програма за реализация на Стратегията за спорта

 № 210 Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2009-2012

 № 209 Календарен план за спортно-туристическа дейност

 № 208 пазарна оценка на общински жилища в с.Стоките

 № 207 продажба на имоти в с.Градница и с.Г.Росица

 V 206 пазарна оценка на недвижим имот в гр.Севлиево

 № 205 изм. Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем в общински жилища

 № 204 делегиране бюджети от 2009 в детски заведения

 № 203 корекция плана на разходите за текуща издръжка

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево