Административен регистър
Общ устройствен план
СЕВЛИЕВО ЩЕ СЕ ПОКЛОНИ ПРЕД ГЕРОИТЕ ОТ АПРИЛСКАТА ЕПОПЕЯ
Индекс на качеството на въздуха

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Ремонт на общински пътища и улици на територията на община Севлиево”В предметния обхват на настоящата обществена поръчка са включени дейности по ремонт на общински пътища в Община Севлиево, ремонт на улици в гр.Севлиево и ремонт на улици в селата на Община Севлиево. Мястото за изпълнение на поръчката е територията на община Севлиево – пътна и улична мрежа. Предвижда се договорът с определения изпълнител да бъде сключен със срок до 31.12.2019 г. или изчерпване на определеният финансов ресурс. 

 
 Поръчката е публикувана под № 00189-2017-0011 в РОП

 

Създадена на дата 20.09.2017г. Обявление за приключен договор Дата на качване: 13.12.2021

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 09.02.2018

 Договор № ОП-6/07.02.2018г. с Приложения Дата на качване: 09.02.2018

 Решение 1242 от 21.12.2017 г. Дата на качване: 21.12.2017

 Протокол № 4 от 21.12.2017 г. Дата на качване: 21.12.2017

 Протокол № 3 от 15.12.2017 г. Дата на качване: 21.12.2017

 Протокол № 2 от 08.12.2017 г. Дата на качване: 21.12.2017

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 11.12.2017

 Протокол 1 от работата на комисия Дата на качване: 29.11.2017

 Решение за одоб. на изменение или допълните инфо. Дата на качване: 15.11.2017

 Съобщение за налагане на временна мярка Дата на качване: 12.10.2017

 Образци Дата на качване: 20.09.2017

 Документация за участие Дата на качване: 20.09.2017

 Обявление Дата на качване: 20.09.2017

 Решение 0898 от 20.09.2017 г. Дата на качване: 20.09.2017

« назад


„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево