Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 15 от 28.10.2008

 № 171 освобождаване от отговорност управителя на "Хоталич" ЕООД

 № 190 Стратегия за развитие на социалните услуги 2008г."

 № 189 освобождаване от такса"Социален асистент"

 № 188 ПУП за ПИ №092024, м."Драгелици", гр.Севлиево

 № 187 ПУП-ИПРЗ за УПИ V-2520 и УПИ ІV-2522 ,кв.36 гр.Севлиево

 № 186 ПУП-ИПРЗ за УПИ VI-29, кв.Балабаница

 № 185 ПУП-ПЗ за поземлен имот в с.Ряховците

 № 184 промяна полски път

 № 183 Право на строеж за православен храм в ж.к."Митко Палаузов"

 № 182 придобиване собственост върху имот в с.Душево

 № 181 продажба на имот в с.Горна Росица

 № 180 продажба на сграда в с.Батошево

 № 179 отдаване под наем на язовири

 № 178 Обекти общинска пътна мрежа-зареконструкция 2009г

 № 177 проект "Ръкъ за ръка-за по-добро бъдеще на децата от всички етнически групи в община Севлиево"

 № 176 План за защита при бедствия

 № 175 доп.Наредба за местните такси и цени на услуги

 № 174 изм. Наредба за придобиване, упр. и разпореждане с общинска собственост

 № 173 доп. решение №138/17.09.2008г./заплати в ДОВДЛРГ

 № 172 актуализация списъка на капиталовите разходи през 2008г.

 № 170 актуализация структура на общинската администрация

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево