Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 13 от 17.09.2008

 № 143 продажба на земя в с.Стоките

 № 163 промяна в организацията на движение за МПС в гр.Севлиево

 № 162 Председател на ПК "Здравеопазване и социални дейности"

 № 161 ул."Бор" гр.Севлиево

 № 160 определяне заплата на кмета

 № 159 съгласие за процедура за определяне на оператор на обект Градска пречиствателна станция

 № 158 доп. реш.№ 11/19.12.2007г.

 № 157 тарифа за добив дървесина на корен

 

 № 156 изм. Наредба за местните такси

 № 155 приемане Наредба за изграждане и опазване на зелената система

 № 154 приемане Наредба за условията и реда за принудително премахване на опасни сгради

 № 153 конкурс за управител на МБАЛ

 № 152 избор на управител на МБАЛ до провеждане на конкурс

 № 151 изм. реш. № 120/23.07.2008г.

 № 150 намаляване капацитета на ДВУИ с.Батошево

 № 149 Обществен съвет за упражняване контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане

 № 148 утвърждаване мрежа от училища и детски заведения за 2008-2009г.

 № 147 откриване яслена група в ОДЗ "Щастливо детство"

 № 146 отдаване под наем на язовир "Памука" с.Шумата

 № 145 продажба на моторно превозно средство

 № 144 придобиване на имот за изграждане Приют за кучета

 № 142 съгласие за получаване право на ползване върху имот в м."Хоталич"

 № 141 придобиване имот в м."Хоталич", с.Кормянско

 № 140 помещения за НОИ-РУСО Габрово и за Агенция по рибарство и аквакултури

 № 139 пазарна оценка за 2-ри,3-ти и 4-ти етаж от сграда вгр.Севлиево

 № 138 Средни месечни брутни заплати

 № 137 "Почетен знак Севлиево" -Йовчо Симеонов

 № 136 "Почетен гражданин на Севлиево" -Йовко Йовков

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево