Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 11 от 23.07.2008

 № 127 продажба на земя в гр.Севлиево

 № 132 опрощаване на задължение

 № 131 доп. решение №11/19.12.2007г.

 № 130 отдаване под наем язовири

 № 129 продажба на иглолистна дървесина

 № 128 продажба на имот в землището на с.П.Славейков

 № 126 изм. реш. №108/24.06.08г.

 № 125 промяна от "Център за соц. рехабилитация и интеграция" в "Център за обществена подкрепа"

 № 124 промяна от "защитено жилище" в "наблюдавано жилище"

 № 123 Стабилизационна програма на МБАЛ "Д-р Ст.Христов"

 № 122 Програма за управление на утайките от ПСОВ-Севлиево

 № 121 Програма за развитие на туризма 2008-2010

 № 120 Проект по Програма за развитие на селските райони /ЛИДЕР/

 № 119 актуализация Общинския план за развитие 2008-2013г

 № 118 актуализация списъка за капиталовите разходи 2008г

 № 117 касово изпълнение на приходите и разходите за първото полугодие на 2008г.

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево