Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 10 от 26.06.2008

 № 116 доп. Наредбата за управление на отпадъците

 № 115 приемане Програма за осъществяване на Стратегията за развитие на сосиалните услуги за 2008"

 № 114 доп.решение № 11 / 19.12.2007г.

 № 113 опр.начина нагласуване в ОС на "Рег.депо за отпадъци Севлиево"ООД

 № 112 оценка на апортна вноска на "Бяла" ЕООД

 № 111 доп. решение №17/19.12.07г. /капитала на "Росица"ЕООД/

 № 110 продължаване договора за наем на помещение в с.Г.Росица

 № 109 продажба на стопански сгради в с.Богатово

 № 108 продажба на недвижим имот за поистрояване на търговски обект

 № 107 доп. Наредба за местните такси

 № 106 Програма за установяване и контрол върху кучешката популация

 № 105 одобряване численост държ.дейност "Здразеопазване" и "Култура"

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево