Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 8 от 23.04.2008

 № 84 назначаване на контрольор в "Хоталич" ЕООД

 № 87 избиране председател на ПК "Евроинтеграция и межд.сътрудничество"

 № 86 "Почетен знак Севлиево" за Нора Николаева

 № 85 "Почетен знак Севлиево" -за Рада Камбурова

 № 83 изменение на Наредба №1 за обществения ред

 № 82 отдаване под наем на язовир "Кованлъка" с.Столът

 № 81 продължаване договора за наем за имот вс.Горна Росица

 № 80 продажба на недвижим имот в с.Горна Росица

 № 79 продажба на недвижими имоти в с.Валевци

 № 78 продажба на недвижим имот /сграда /в гр.Севлиево

 № 77 утвърждаване средни брутни заплати

 № 76 изм. на решение № 68/26.03.2008

 № 75 утвърждаване план-прием на ученици за първи клас 2008-2009

 № 74 отчет на Програма за закрила на детето 2007 и приемане Програма за 2008г

 № 73 отчет на мерките по Стратегията за социалните услуги 2007 и мерки за 2008г

 № 72 приемане Целева програма за енергийна ефективност за 2008-2009г.

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево