Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 7 от 26.03.2008

 № 71 приемане "Наредба за организацията на движението на територията на община Севлиево"

 № 70 Представител в "Общинско сдружение по туризъм" - Полина Косева

 № 69 доклад по частичната акредитация на МБАЛ "Д-р Стойчо Христов"

 № 68 актуализация структурата на общинска администрация

 № 67 допълнение на реш.№11/19.12.2007г.

 № 66 право на пристрояване ,постройка в УПИ III, кв.89 гр.Севлиево

 № 65 обособяване на КИ "Градска художествена галерия"

 № 64 закриване на звено МУЦТПО

 № 63 план-прием за учебната 2007-2008г.

 № 61 даване съгласие за придобиване право на ползване върху 1,5 дка земя от Държавна психиатрична болница

 № 61 продажба на дървесина

 № 60 продажба на строителни материали

 № 59 продажба на недвижим имот в землището на с.Крушево

 № 58 приемане списък на жилищата -общинска собственост

 № 58 приемане списък на жилищата -общинска собственост

 № 57 съгласие за предоставяне на общински пасища и мери

 № 56 отчет за управление и разпореждане с общинска собственост

 № 55 приемане на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево