Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
РОК ФЕСТИВАЛ “ХОТАЛИЧ” 2022

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Обява за организиране и провеждане по Проект "Красива България " на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лицаОБЩИНА СЕВЛИЕВО обявява организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица, въз основа на подписано за 2017 г.  с Министерство на труда и социалната политика споразумение по Проект „Красива България”.

Курсът за професионално обучение е по специалността: „Основни довършителни работи, код по СППОО 5820801, за придобиване на Първа квалификационна степен - Помощник в строителствотo.

Всички обучаващи организации с образователни програми, съответстващи на Закона за професионалното образование и обучение, които са регистрирани в НАПОО по установения ред и желаят да участват в провеждането на горепосочения курс, са поканени да представят оферта Протокол от работа на комисия Дата на качване: 13.06.2017

 Образци за кандидатстване Дата на качване: 30.05.2017

 Обява за професионално обучение Дата на качване: 30.05.2017

« назад


I Love Bulgaria
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к.
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул.
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi
ЕЕ ПЕРИФЕРНИ РАЙОНИ
Енергийна Ефективност

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево